در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه معارف اسلامی استان قم

فیلم‌های آموزشی در مسیر پوشه اشتراکی Public قرار گرفته است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد IT تماس حاصل فرمائید

اندیکاتور‌های رسمی اتوماسیون تعریف شده است، خواهشمند است در ارسال پیشنویس و نامه دقت بفرمائید.